Apache hata loglarını temizlemek

for user in `/bin/ls -A /var/cpanel/users` ; do rm -fv /home/$user/public_html/error_log ; done

ilgili komutu cron a ekleyerek, işlemi periyodik şekilde gerçekleştirebilir ve disk alanınızı geri kazanabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *